logo BS Augustów
e-Bank obsługa rachunku

Taryfa opłat i prowizji.

Opłaty i prowizje obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Augustowie:


Uwaga! Zmiany w Taryfach opłat i prowizji.
Szanowni Państwo,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Augustowie informuje, iż z dniem 1 maja 2021 roku ulegnie zmianie:
• „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie dla klientów indywidualnych”,
• „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie dla klientów instytucjonalnych”.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.


Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29