logo BS Augustów
e-Bank obsługa rachunku

Informacje

UWAGA!
Informacja dot. programu Tarcza Finansowa PFR 2.0


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju opublikował w dniu 15.01.2021 r. na swojej stronie internetowej Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" oraz Pełnomocnictwo.
Są to dwa ważne dokumenty, które są przeznaczone dla klientów wnioskujących o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Dlatego poniżej zamieszczamy odnośniki do wskazanych wyżej dokumentów na stronie PFR:

Pomoce do wypełniania wniosku o subwencję z programu Tarcza Finansowa PFR 2.0:

Dla Klientów BS Augustów:

Do systemu Internet Banking (zdecydowana większość firm jest użytkownikiem tego systemu):

Do systemu Internet Banking dla Firm (tylko kilka firm użytkuje ten system):

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.
Serwis dostępny jest pod adresem: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS;
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów;
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych;
 • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.
Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

Informacje o Mechaniźmie Podzielonej Płatności (ang. Split Payment)


Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Augustowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzy rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Augustowie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.
Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej Internet Banking, Home Banking oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

W związku z powyższym, informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie zmienione zapisy:
1) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
2) Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie dla klientów instytucjonalnych.
Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.
Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku pod linkiem:
http://www.bs.augustow.pl/pdf/regulamin_instytucjonalni.pdf
oraz Taryfy opłat i prowizji Banku pod linkiem:
http://bs.augustow.pl/pdf/taryfa.pdf
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.

Podstawowe informacje o Mechaniźmie Podzielonej Płatności znajdziesz tu: Informacje o MPP

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Augustowie.


Niniejszym informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w Augustowie przekazuje informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszym Banku:
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Augustowie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.


Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Augustowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).
Wyciąg z Rozporządzenia PE i Rady UE 847/2015

Komunikat dot. zmian w zasadach wykonywania operacji dewizowych.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.10.2016r. zmianie uległy zasady wykonywania operacji dewizowych.
Wszystkie transakcje zagraniczne spełniające kryteria:

 • płatność dokonana w walucie EUR;
 • zastosowanie klauzuli kosztowej SHA;
 • zleceniodawca zleca płatność w ciężar swojego rachunku oznaczonego w standardzie IBAN;
 • zleceniodawca identyfikuje odbiorcę transakcji kodem BIC i numerem IBAN;
 • czas realizacji transakcji wynosi D+1;
 • transakcja jest kierowana do kraju, gdzie obowiązuje standard SEPA
będą automatycznie zrealizowane jako polecenie przelewu SEPA. Bank nie będzie realizował tzw. przekazów regulowanych.


Dla przekazów w walutach PLN, GBP oraz USD nie będzie dostępny tryb realizacji przyspieszony. Przekazy w walutach USD i GBP realizowane będą w trybie pilnym lub standardowym, a w PLN tylko w standardowym.

Powyższe zmiany są związane z dostosowaniem systemów i procedur obowiązujących w bankach działających w UE poza strefą euro w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 260/2012 ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) NR 924/2009.

Zmiany w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym


Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Środki gromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Augustowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG znajdziesz tutaj.

Komunikat Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Zrzeszenia od dnia 2 marca 2015 r. prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami Visa została obniżona z 6% na 3%.

Komunikat BS Augustów


Z dniem 24.10.2012 r. zmieniły się zasady oprocentowania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej POL-Konto. Rachunek jest oprocentowany w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od Banków do redyskonta przez NBP.

Aktualnie stopa redyskonta NBP wynosi 1,11% w skali roku.

Krótko o "plikach cookies", czyli tzw. "ciasteczkach".


Drogi Użytkowniku systemów internetowych.

Informujemy Cię, że nasza strona www.bs.augustow.pl nie stosuje mechanizmu cookies przechowującego i uzyskującego dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową.
Natomiast strona ebank.bs.augustow.pl za pomocą mechanizmu cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie https://ebank.bs.augustow.pl.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji serwisu obsługi rachunku przez Internet. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Regulaminy

Usługa "mojeID" w Banku Spółdzielczym w Augustowie.


MojeID już dostępne w Banku Spółdzielczym w Augustowie.
MojeID – to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online, które jest już dostępne w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS. Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego umożliwiającego złożenie w systemach elektronicznej administracji wniosku o rozpatrzenie sprawy urzędowej, tak jakbyś był fizycznie w Urzędzie Państwowym. Można powiedzieć, że Profil Zaufany zastępuje podpis własnoręczny składany na papierze. Natomiast dzięki usłudze MojeID, Twoje dane osobowe wymagane w składanym wniosku będą automatycznie uzupełniane przez systemy informatyczne. Dzięki temu wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu.

Usługa MojeID jest usługą umożliwiającą, z poziomu systemu Internet Banking, załatwienie spraw urzędowych.

MojeID jest już dostępne w Banku Spółdzielczym w Augustowie.

MojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu lub korzystania z usług banku komercyjnego. Możliwość korzystania z wielu e-usług przez internet jest nie tylko wygodne, ale i bezpieczne.

Jak założyć Profil Zaufany przy pomocy MojeID?
Uwaga! Aby móc założyć Profil Zaufany, Klient banku musi posiadać adres mailowy i adres ten musi być wprowadzony w danych osobowych Klienta Banku.

 • Wejdź na stronę: https://pz.gov.pl
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk „zarejestruj się” i wybierz panel „Bank lub inny dostawca tożsamości”.
 • Wybierz ikonę „Grupa BPS” – z prawej dolnej strony ekranu.
 • Wybierz z listy rozwijalnej nazwę Banku.
 • Po chwili nastąpi przekierowanie na stronę logowania systemu bankowości elektronicznej Internet Banking.
 • Po zalogowaniu do Internet Banking otrzymasz „listę zgód”, które potwierdzamy przyciskiem „akceptuj” i autoryzujemy za pomocą kodu SMS lub w aplikacji mobilnej.
 • Zostaniesz przekierowany na stronę Profilu Zaufanego, gdzie będziesz musiał utworzyć/wpisać Identyfikator użytkownika, zaznaczyć „Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego” – następnie zatwierdź przyciskiem „Zarejestruj się”.
 • Za pomocą utworzonego konta zalogujesz się do e-usług administracji publicznej, dostępnych na przykład na platformie ePUAP. Pozostałe funkcje, na przykład podpisywanie dokumentów elektronicznych, uzyskasz po potwierdzeniu swojego Profilu Zaufanego.

Regulamin usługi "mojeID"

Dokumenty dotyczące otwierania i prowadzenia rachunków w BS Augustów:


1.   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
2a.   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów instytucjonalnych.
2b.   Regulamin kredytowania Klientów instytucjonalnych.
2c.   Wzór Umowy dla Klientów instytucjonalnych.
2d.   Szczegółowe warunki ubezpieczenia kart dla Klientów instytucjonalnych.
2e.   Odstąpienie od umowy w zakresie kart debetowych dla Klientów instytucjonalnych.
3.   Zasady realizacji transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym w Augustowie.

Zmiany w płatnościach internetowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych


1.
 
Schemat płatności internetowych
2.a)   Firmy - Posiadacz rachunku, Kredytobiorca
2.b)   Firmy - Użytkownik karty - rezydent
2.c)
 
Firmy - Użytkownik karty - nierezydent
3.a)   Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - rezydent
3.b)   Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - nierezydent
3.c)   Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Użytkownik karty - rezydent
3.d)
 
Jednoosobowa działalność gospodarcza, Rolnik - Użytkownik karty - nierezydent
4.a)   Klient indywidualny - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - rezydent
4.b)   Klient indywidualny - Posiadacz Rachunku, Kredytobiorca - nierezydent
4.c)   Klient indywidualny - Użytkownik karty - rezydent
4.d)   Klient indywidualny - Użytkownik karty - nierezydent
Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29