logo BS Augustów

UWAGA na wyłudzenia "na koronawirusa"

Szanowni Państwo

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Pełna treść komunikatu: Wyłudzenia "na koronawirusa"

UWAGA! - ważne komunikaty Zarządu Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Placówkach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY BANKU
OBSŁUGA KLIENTÓW BĘDZIE REALIZOWANA W GODZINACH

Centrala BS Augustów 7:45 – 16:00

BS Augustów Punkt Kasowy w Nowince 8:00 – 13:00

BS Augustów Oddział Sztabin 7:30 – 14:00

BS Augustów Punkt Kasowy w Krasnymborze 7:30 – 14:00

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Augustowie

Komunikaty dla Klientów

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.
Serwis dostępny jest pod adresem: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

  • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS;
  • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów;
  • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych;
  • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.
Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

Nowy sposób obsługi rachunku w systemie Internet Banking: aplikacja mobilna Nasz Bank

Bank Spółdzielczy w Augustowie niniejszym informuje, że w ramach programu Internet Banking został uruchomiony nowy sposób dostępu do obsługi własnego rachunku za pomocą zainstalowanej na smartfonie aplikacji Nasz Bank. naszBANK

Aplikację Nasz Bank można pobrać na smartfona z systemem Android, korzystając z usług Google.
Instrukcję instalacji oraz użytkowania aplikacji mobilnej Nasz Bank można pobrać tu: Instrukcja do aplikacji mobilnej Nasz Bank.

"Sm@rt wypłata" - nowy sposób pobrania gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Augustowie

Bank Spółdzielczy w Augustowie uruchomił na swoich bankomatach usługę "Sm@rt wypłata", dzięki której możesz pobrać gotówkę z naszych bankomatów bez posiadania karty bankomatowej (np. zostawiłeś kartę w domu) lub przekazać określoną kwotę do odbioru dowolnej osobie (np. swemu dziecku) poprzez wysłanie na telefon komórkowy SMS'a z kodem do wykonania transakcji.

Więcej informacji na temat usługi Sm@rt wypłata znajdziesz tu: Regulamin usługi "Sm@rt wypłata".

Nowa usługa w systemie Internet Banking

Bank Spółdzielczy w Augustowie nieniejszym informuje, że w ramach programu Internet Banking została uruchomiona usługa PayByNet.

PayByNet stanowi najszybszy sposób płatności w internecie.
W celu dokonania zapłaty, w Systemie PayU wybieramy z rozwijalnej listy "Banki Spółdzielcze", Bank Spółdzielczy w Augustowie i po zalogowaniu zatwierdzamy wygenerowany gotowy przelew.

Informacje dla dostawców usług (TPP)


Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera:
Portal Developera TPP.

Informacja o zmianach technicznych w systemie obsługi rachunku bankowego przez Internet


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 4 października 2018 r. /czwartek/ nastąpią zmiany w konfiguracji serwisów bankowości internetowej polegające na wyłączeniu uznanych za przestarzałe wersji protokołów szyfrowania komunikacji pomiędzy serwerem a przeglądarką klienta (TLS < 1.2). W związku z tym dla klientów, którzy używają niewspieranych wersji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych serwis bankowości internetowej przestanie być dostępny. Z przeglądu logów dostępowych wynika, że odsetek takich klientów jest znikomy i dotyczy głównie użytkowników Windows XP (bez Service Pack 3).

Kolejna planowana zmiana związana jest z włączeniem protokołu HTTP/2 w komunikacji pomiędzy serwerem a przeglądarką klienta, co u większości klientów powinno skutkować przyśpieszeniem ładowania się stron serwisu bankowości internetowej.

Celem wprowadzanych zmian jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania systemu bankowości elektronicznej.

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych przeglądarek znajdą Państwo na stronach:
- protokół TLS 1.2: https://caniuse.com/tls1-2
- protokół HTTP/2: https://caniuse.com/http2

Informacje o Mechaniźmie Podzielonej Płatności (ang. Split Payment)


Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Augustowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzy rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Augustowie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.
Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej Internet Banking, Home Banking oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

W związku z powyższym, informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. wejdą w życie zmienione zapisy:
1) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
2) Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie dla klientów instytucjonalnych.
Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.
Treść nowego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku pod linkiem:
http://www.bs.augustow.pl/pdf/regulamin_firmy.pdf
oraz Taryfy opłat i prowizji Banku pod linkiem:
http://bs.augustow.pl/pdf/taryfa.pdf
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.

Podstawowe informacje o Mechaniźmie Podzielonej Płatności znajdziesz tu: Informacje o MPP

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Augustowie.


Niniejszym informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w Augustowie przekazuje informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszym Banku:
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Augustowie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.


Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Augustowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).
Wyciąg z Rozporządzenia PE i Rady UE 847/2015

Zmiany w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Środki gromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Augustowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG znajdziesz tutaj.

Uwaga! Dotyczy Klientów Banku korzystających z bankowości internetowej.


Szanowni Państwo informujemy, że w związku z bezpieczeństwem Państwa środków z dniem 15 września 2016 r. zostały wprowadzone limity pojedynczego przelewu wykonywanego przez Internet Banking.

W przypadku osób fizycznych posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Pol-Konto limit ten wynosi 2.000,00 zł, a w pozostałych rachunkach 5.000,00 zł.

Informacje można uzyskać od pracowników Banku bezpośrednio lub telefonicznie: (87) 643-66-14, 643-66-21 oraz 643-25-41.

W przypadku konieczności wykonania przelewu na wyższą kwotę, na czas wykonania przelewu można zmienić kwotę limitu samodzielnie w Internecie.

Wprowadzenie limitów spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunkach, gdyż w przypadku ewentualnego ataku hakerskiego, do wykonania nieuprawnionego przelewu będą potrzebne nie jedno, a dwa hasła jednorazowe. Pierwsze posłuży do zwiększenia limitu, a drugie do wykonania przelewu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Bankiem.


Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z haseł jednorazowych otrzymywanych za pomocą SMS'a, gdyż nie wymaga to wtedy posiadania listy haseł jednorazowych, którą można zgubić lub utracić w wyniku kradzieży. W ramach zabezpieczeń konta istnieje również możliwość otrzymywania informacji SMS o każdym logowaniu do systemu lub zablokowaniu dostępu z powodu podania nieprawidłowego hasła dostępowego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zabezpieczenia Państwa rachunków przed nieuprawnionym dostępem można uzyskać u pracowników Banku.

Bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych zależy również od Państwa. Dlatego prosimy o wszelkie informacje o zdarzeniach zagrażająch bezpieczeństwu systemów bankowości internetowej, abyśmy mogli wspólnie podnosić bezpieczeństwo usług.

Identyfikator i hasło dostępowe są indywidualnie nadawane każdej osobie fizycznej uprawnionej do dysponowania środkami zgromadzonymi na konkretnym rachunku. Nie wolno tych danych przekazywać innym osobom.

Bank Spółdzielczy w Augustowie nigdy nie wymaga podania takich danych, ani osobiście podczas wizyty w Banku, ani za pomocą środków technicznych takich jak telefon, SMS, czy poczta elektroniczna.

UWAGA !!! dotyczy bezpieczeństwa transakcji w systemach obsługi rachunku przez Internet.


Informujemy, że zaobserwowano nowy scenariusz ataków na użytkowników bankowości elektronicznej, wykorzystujący technologię javascript, która podmienia numer konta rachunku docelowego w momencie naciśnięcia przycisku potwierdzającego przelew. Podmiana numeru konta nie jest widoczna z poziomu przeglądarki, ponieważ wykonuje się w tle strony. Dlatego po akceptacji przelewu prosimy o natychmiastową weryfikację numeru rachunku w "Przelewach oczekujących".

Bezpieczeństwo transakcji kartowych.


Od 1 lutego 2015 r. weszły w życie nowe zmiany dotyczące płatności internetowych za pomocą kart płatniczych. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.kartosfera.pl

Portal https://www.kartosfera.pl/ jest dostępny od 1 lutego 2015 r.

Straciłeś kartę płatniczą?

Nie ryzykuj. Zastrzeż swoją kartę w Systemie Zastrzegania Kart.

Komunikat Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Zrzeszenia od dnia 2 marca 2015 r. prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami Visa została obniżona z 6% na 3%.

Krótko o "plikach cookies", czyli tzw. "ciasteczkach".


Drogi Użytkowniku systemów internetowych.

Informujemy Cię, że nasza strona www.bs.augustow.pl nie stosuje mechanizmu cookies przechowującego i uzyskującego dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową.
Natomiast strona ebank.bs.augustow.pl za pomocą mechanizmu cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie https://ebank.bs.augustow.pl.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji serwisu obsługi rachunku przez Internet. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29