Niniejszym informujemy o godzinach pracy
Banku Spółdzielczego w Augustowie w okresie
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku:

W dniu 24.12.2014 r. Bank będzie czynny do godz. 12:00
W dniu 31.12.2014 r. Bank będzie czynny do godz. 11:00
W wyżej wymienionych dniach przelewy oraz wpłaty gotówkowe do innych banków będą przyjmowane tylko do godz. 10:00.
Kasy będą czynne w godz. 7:45 - 11:00

Wszystkim Klientom naszego Banku życzymy Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Z poważaniem
Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego
w AugustowieBank Spółdzielczy w Augustowie to Bank o ponad 90 letniej tradycji (rok założenia 1921). Jest on instytucją zaufania publicznego, która bezpiecznie przechowuje depozyty i nie angażuje ich w inwestycje o wysokim stopniu ryzyka. Swoją działalność opiera wyłącznie na własnym polskim kapitale.

Właścicielami są udziałowcy, będący jednocześnie klientami Banku. Na dzień 31.12.2013r. Bank liczył 811 członków. Członkiem może zostać każdy klient Banku, wpłacając udział w wysokości 100,00 zł.

Bank posiada 4 placówki tj., Centralę Banku w Augustowie, Oddział Banku w Sztabinie, Punkt Kasowy w Nowince i Punkt Kasowy w Krasnymborze. Swoim terenem działania obejmuje województwo podlaskie oraz powiat ełcki. Zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank stosuje "Zasady dobrej praktyki bankowej".

Prowadzimy działalność bankową na rzecz klientów indywidualnych, rolników, podmiotów gospodarczych i instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy szeroką gamę produktów kredytowych i depozytowych oraz usług elektronicznych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.